Tájékoztatás óvoda nyitásról

Tisztelt Szülők!

A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.) számú Korm. rendeletben foglaltak alapján az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjával megszüntetésre kerül.

A 2020/2021-es tanév/nevelési év biztonságos elindítása érdekében összeállított 2020. október 1-jétől érvényes, módosított Intézkedési Terv (Protokoll).

2.13 pontja alapján a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében

„Az intézmény területére:

– az ott foglalkoztatott személyen,

– az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

– a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

– a gyermeken vagy tanulón, valamint

– a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül

más személy nem léphet be.

A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

Miskolc város vezetésének fontos törekvése, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákba járó gyermekek és az intézmény dolgozói számára megfelelő, biztonságos körülményeket tudjon kialakítani a jelenlegi veszélyhelyzet idején is, melynek alapvető feltétele, hogy az intézmények területére a fent megjelölt személyeken túl más látogatók ne lépjenek be, ott ne tartózkodjanak.

Az intézmények hétfői újra nyitása, a dolgozók és az intézménybe járó gyermekek biztonságának érdekében az ügyeleti ellátás biztosítása során folyamatosan elvégzett fertőtlenítéshez hasonlóan szíveskedjen gondoskodni az irányítása alá tartozó óvodák (székhely és tagóvodák is) megfelelő előkészítéséről.

A korábban kiadott rendelkezéseknek megfelelően a járványügyi helyzetre való tekintettel a gyermek szülője, illetve törvényes képviselője kérvényezheti gyermeke távolmaradásának engedélyezését az adott intézmény vezetőjétől, ami a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése alapján igazoltnak minősül.

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük