Kovács Petra Klára

Óvónő

Rólam

Képzés: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar: Néprajz-muzeológia
Képzés: Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar: Óvodapedagógus
Gyakorlat: 1 év
Hobbi: Néptánc
Intézmény: Miskolc, belváros
Specialitás: Népművészet

6-os csoport óvónője

Az óvodai élet legfontosabb tevékenységén, a játékon keresztül tanulják meg a gyerekek az élet legalapvetőbb dolgait. Ezért a tanulás, ebben az életkorban elsősorban játékos formában történik. Mindennap törekszünk olyan feladatokat, játékokat, meséket megismertetni a gyerekekkel, amelyek fejlesztik képességeiket és bővítik ismereteiket.

A néphagyományőrző program középpontba helyezése felöleli a népművészet valamennyi ágának (néptánc, népzene, népszokások, népi játékok) megismerését a gyermekek korai és legmeghatározóbb életszakaszában. A gyermekek ezáltal is közelebb kerülnek szülőhazájuk kultúrájának megismeréséhez, életkoruknak megfelelően. A népi játékok hozzájárulnak a mozgáskoordináció fejlődéséhez és a közösség nevelő hatásának kialakításához.

A mindennapi mozgás és az egészséges táplálkozás hozzájárul óvodásaink egészségének megőrzéséhez. Az étkezések változatossága és a vitaminokban gazdag ételek elfogyasztása nagyon fontos a fejlődésben lévő szervezetnek. Ezért az egészséges táplálkozásra nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapok során.

Hangsúly

Játék
Tanulás
Képesség fejlesztés
Mozgás

Számomra a legfontosabb, hogy a gyermekeknek legyen idejük és lehetőségük a szabad játékra minden nap. Ezután következik a tevékenységekbe ágyazott tanulás, amely során megmutatkoznak az egyéni különbségek, készségek. Emellett egyaránt hangsúlyos a képességfejlesztés és a mozgás lehetősége a hét minden napján.

Hitvallásom

Egy óvodapedagógusnak mindenkor feladata, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően tanítsa, valamint a bennük lévő tehetséget kibontakoztassa mindennapi munkája során. A legfontosabb a szeretetteljes légkör, amelyben minden gyermek érzi, hogy szeretik -képességeitől függetlenül.